Tuyển chọn gần 1.300 lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc

Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong kì thi tiếng Hàn năm 2018. Ảnh ANH THƯ
Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong kì thi tiếng Hàn năm 2018. Ảnh ANH THƯ
Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong kì thi tiếng Hàn năm 2018. Ảnh ANH THƯ
Lên top