Tường tận vụ giảng viên đuổi sinh viên khỏi lớp sau khi nhờ thầy giảng lại

Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ tổ chức rà soát quy chế tổ chức giảng dạy trực tuyến, tổ chức bồi dưỡng giảng viên về nâng cao hiệu quả và kiểm soát tình huống dạy học. Ảnh: TL
Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ tổ chức rà soát quy chế tổ chức giảng dạy trực tuyến, tổ chức bồi dưỡng giảng viên về nâng cao hiệu quả và kiểm soát tình huống dạy học. Ảnh: TL
Lãnh đạo nhà trường khẳng định sẽ tổ chức rà soát quy chế tổ chức giảng dạy trực tuyến, tổ chức bồi dưỡng giảng viên về nâng cao hiệu quả và kiểm soát tình huống dạy học. Ảnh: TL
Lên top