Ngành sư phạm tới lúc chuyển mình: Kỳ 1

Tương lai các trường sư phạm sẽ đi về đâu?

Bộ GDĐT chủ trương thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo dục. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ GDĐT chủ trương thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo dục. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ GDĐT chủ trương thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo dục. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top