Từ trào lưu Rich Kid: Bài toán về cách tiêu tiền

Bộ trang phục trị giá hàng trăm triệu
Bộ trang phục trị giá hàng trăm triệu