Từ ngày 17.5 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hòa Bình đi học trở lại

Học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hoà Bình tìm hiểu về kiến
thức phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hoà Bình tìm hiểu về kiến thức phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hoà Bình tìm hiểu về kiến thức phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Lên top