Từ cô giáo 20 năm gõ đầu trẻ tới sáng kiến thu lợi hàng chục ngàn USD

Cô Đỗ Thị Toan - một trong 10 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Ảnh: Thành Trung
Cô Đỗ Thị Toan - một trong 10 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Ảnh: Thành Trung
Cô Đỗ Thị Toan - một trong 10 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Ảnh: Thành Trung
Lên top