Từ chuyện "ném đá" Công nghệ giáo dục: Thiếu văn hóa tranh luận, giáo dục khó đổi mới

Sách Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục và GS Hồ Ngọc Đại trở thành tâm điểm của những tranh cãi suốt 3 tuần qua.
Sách Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục và GS Hồ Ngọc Đại trở thành tâm điểm của những tranh cãi suốt 3 tuần qua.
Sách Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục và GS Hồ Ngọc Đại trở thành tâm điểm của những tranh cãi suốt 3 tuần qua.
Lên top