Hội thảo giáo dục 2018

Tự chủ đại học: Được phần tài chính, hổng phần học thuật

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh V.A
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh V.A
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh V.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM