Từ 75 đến 98% sinh viên ngành Luật có việc làm sau khi tốt nghiệp 12 tháng

Một phiên tòa tập sự của sinh viên ngành Luật của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Ảnh: TNUS
Một phiên tòa tập sự của sinh viên ngành Luật của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Ảnh: TNUS
Một phiên tòa tập sự của sinh viên ngành Luật của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Ảnh: TNUS
Lên top