Từ 20.3: Lương giáo viên mầm non cao nhất gần 9,5 triệu đồng/tháng

Sắp tới, lương giáo viên mầm non cao nhất có thể đạt gần 9,5 triệu/tháng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Sắp tới, lương giáo viên mầm non cao nhất có thể đạt gần 9,5 triệu/tháng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Sắp tới, lương giáo viên mầm non cao nhất có thể đạt gần 9,5 triệu/tháng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top