Từ 20.3: Giáo viên cấp 2 phải đạt tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo

Sắp tới, giáo viên cấp 2 các trường công lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Sắp tới, giáo viên cấp 2 các trường công lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Sắp tới, giáo viên cấp 2 các trường công lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn mới về trình độ đào tạo. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top