Từ 20.3: Đồng loạt tăng hệ số lương cho giáo viên các cấp

Từ 20.3.2021 hệ số lương của giáo viên các cấp sẽ có sự điều chỉnh theo hướng cao hơn hiện nay. Ảnh: Cường Ngô
Từ 20.3.2021 hệ số lương của giáo viên các cấp sẽ có sự điều chỉnh theo hướng cao hơn hiện nay. Ảnh: Cường Ngô
Từ 20.3.2021 hệ số lương của giáo viên các cấp sẽ có sự điều chỉnh theo hướng cao hơn hiện nay. Ảnh: Cường Ngô
Lên top