Từ 2021, đào tạo giáo viên sẽ theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu

Từ năm 2021, sinh viên sư phạm ra trường không làm việc trong ngành giáo dục sẽ phải bồi hoàn học phí và chi phí hỗ trợ sinh hoạt. Ảnh minh họa: Hải nguyễn
Từ năm 2021, sinh viên sư phạm ra trường không làm việc trong ngành giáo dục sẽ phải bồi hoàn học phí và chi phí hỗ trợ sinh hoạt. Ảnh minh họa: Hải nguyễn
Từ năm 2021, sinh viên sư phạm ra trường không làm việc trong ngành giáo dục sẽ phải bồi hoàn học phí và chi phí hỗ trợ sinh hoạt. Ảnh minh họa: Hải nguyễn
Lên top