Đại học Luật Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019

Đại diện Đại học Luật Hà Nội giải đáp các băn khoăn của thí sinh trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh.
Đại diện Đại học Luật Hà Nội giải đáp các băn khoăn của thí sinh trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh.
Đại diện Đại học Luật Hà Nội giải đáp các băn khoăn của thí sinh trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh.
Lên top