Từ 1.7, cấm giáo viên, giảng viên, người học hút thuốc trong trường học

Hút thuốc lá trong cơ sở giáo dục là một trong nhiều hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh: Hải Nguyễn
Hút thuốc lá trong cơ sở giáo dục là một trong nhiều hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh: Hải Nguyễn
Hút thuốc lá trong cơ sở giáo dục là một trong nhiều hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top