Từ 14.9, học sinh nhiều cấp học tại Đà Nẵng được đến trường

Từ 14.9, học sinh nhiều cấp học tại Đà Nẵng được đến trường. Ảnh: Thuỳ Trang
Từ 14.9, học sinh nhiều cấp học tại Đà Nẵng được đến trường. Ảnh: Thuỳ Trang
Từ 14.9, học sinh nhiều cấp học tại Đà Nẵng được đến trường. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top