VỤ 58 BÀI THI TĂNG CAO SAU PHÚC KHẢO:

Từ 0 tăng lên 8.75 điểm, thí sinh mừng phát khóc vì được 'trả' điểm thật

Thí sinh Lê Quang Kỳ (thứ 3 từ trái sang) là học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học suýt rớt tốt nghiệp THPT. Ảnh: THPT chuyên Hoàng Lê Kha.
Thí sinh Lê Quang Kỳ (thứ 3 từ trái sang) là học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học suýt rớt tốt nghiệp THPT. Ảnh: THPT chuyên Hoàng Lê Kha.
Thí sinh Lê Quang Kỳ (thứ 3 từ trái sang) là học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học suýt rớt tốt nghiệp THPT. Ảnh: THPT chuyên Hoàng Lê Kha.
Lên top