Từ 0 tăng lên 8 điểm sau phúc khảo: Lỗi do thí sinh và chất lượng giấy thi

Sau khi biết kết quả thi, nếu có thắc mắc về điểm, thí sinh nên có đơn xin phúc khảo. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Sau khi biết kết quả thi, nếu có thắc mắc về điểm, thí sinh nên có đơn xin phúc khảo. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Sau khi biết kết quả thi, nếu có thắc mắc về điểm, thí sinh nên có đơn xin phúc khảo. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top