TS Vũ Thu Hương: Có hiện tượng bố mẹ làm bài hộ con để lấy điểm cộng

TS Vũ Thu Hương. Ảnh: Nhật Minh
TS Vũ Thu Hương. Ảnh: Nhật Minh
TS Vũ Thu Hương. Ảnh: Nhật Minh