TS Vũ Thu Hương: Chất lượng đào tạo tại chức không thể bằng chính quy

Việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức sẽ thay đổi quan niệm của xã hội: Sau khi tốt nghiệp phổ thông không cần thiết phải vào đại học bằng mọi giá. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức sẽ thay đổi quan niệm của xã hội: Sau khi tốt nghiệp phổ thông không cần thiết phải vào đại học bằng mọi giá. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Việc không phân biệt bằng chính quy và tại chức sẽ thay đổi quan niệm của xã hội: Sau khi tốt nghiệp phổ thông không cần thiết phải vào đại học bằng mọi giá. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top