Truyền thống tôn sư trọng đạo, vì sao phai nhạt?

GS-TS Hoàng Xuân Sính cho rằng truyền thống "tôn sư trọng đạo" ngày càng mai một vì giáo dục bây giờ bị nhiều người coi là dịch vụ để bán-mua.
GS-TS Hoàng Xuân Sính cho rằng truyền thống "tôn sư trọng đạo" ngày càng mai một vì giáo dục bây giờ bị nhiều người coi là dịch vụ để bán-mua.
GS-TS Hoàng Xuân Sính cho rằng truyền thống "tôn sư trọng đạo" ngày càng mai một vì giáo dục bây giờ bị nhiều người coi là dịch vụ để bán-mua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top