Truy tặng Bằng khen của Bộ GDĐT cho học sinh dũng cảm cứu bạn đuối nước

Lên top