Trường tư phản đối quy định tuyển sinh đầu cấp: Không thể quản lý giáo dục theo kiểu áp đặt

TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội).
TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội).
TS Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội).
Lên top