Trường trả lại tiền thu ghế ngồi đầu năm cho hơn 300 học sinh

Hình ảnh phiếu thu ghế ngồi học sinh của Trường THCS Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM) được lan truyền.
Hình ảnh phiếu thu ghế ngồi học sinh của Trường THCS Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM) được lan truyền.
Hình ảnh phiếu thu ghế ngồi học sinh của Trường THCS Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM) được lan truyền.
Lên top