Trường tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Thiếu phòng học vẫn đưa học thêm vào thời khoá biểu chính khoá

Trường Tiểu học Chu Văn An xếp môn Tiếng Anh Bình Minh vào xen giữa các môn học trong thời khóa biểu chính khóa.
Trường Tiểu học Chu Văn An xếp môn Tiếng Anh Bình Minh vào xen giữa các môn học trong thời khóa biểu chính khóa.
Trường Tiểu học Chu Văn An xếp môn Tiếng Anh Bình Minh vào xen giữa các môn học trong thời khóa biểu chính khóa.
Lên top