Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn vào lớp 6

Điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành là 22. Ảnh: Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành
Điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành là 22. Ảnh: Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành
Điểm chuẩn vào lớp 6 Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành là 22. Ảnh: Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành
Lên top