Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng bị phụ huynh tố lạm thu phí đặt cọc

Trường quốc tế Singapore bị tố lạm thu hàng trăm triệu đồng. Ảnh: TT
Trường quốc tế Singapore bị tố lạm thu hàng trăm triệu đồng. Ảnh: TT
Trường quốc tế Singapore bị tố lạm thu hàng trăm triệu đồng. Ảnh: TT
Lên top