Trường Quốc tế Singapore bị phản đối thu học phí: Không thể thu tùy tiện

Phụ huynh trường quốc tế phản đối cách thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Hoài Anh
Phụ huynh trường quốc tế phản đối cách thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Hoài Anh
Phụ huynh trường quốc tế phản đối cách thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Hoài Anh
Lên top