Trường quốc tế nói chất lượng học online tốt, phụ huynh gay gắt phản đối

Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore tiếp tục phản đối cách thu học phí online của nhà trường. Ảnh: PHCC
Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore tiếp tục phản đối cách thu học phí online của nhà trường. Ảnh: PHCC
Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore tiếp tục phản đối cách thu học phí online của nhà trường. Ảnh: PHCC
Lên top