Trường Quốc Học Huế tuyển 420 học sinh vào các lớp chuyên

Trường THPT chuyên Quốc Học sẽ tuyển 420 học sinh vào các lớp chuyên trong năm học 2020 -2021. Ảnh: P. Đạt.
Trường THPT chuyên Quốc Học sẽ tuyển 420 học sinh vào các lớp chuyên trong năm học 2020 -2021. Ảnh: P. Đạt.
Trường THPT chuyên Quốc Học sẽ tuyển 420 học sinh vào các lớp chuyên trong năm học 2020 -2021. Ảnh: P. Đạt.
Lên top