Trường phạt học sinh đẽo gạch trên mái nhà giữa trời nắng

Hình ảnh học sinh bị phạt đẽo gạch giữa trời nắng được chia sẻ trên mạng.
Hình ảnh học sinh bị phạt đẽo gạch giữa trời nắng được chia sẻ trên mạng.
Hình ảnh học sinh bị phạt đẽo gạch giữa trời nắng được chia sẻ trên mạng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top