Trường Nguyễn Siêu không trả phí giữ chỗ 10 triệu: Sở không có quy định cấm thì trường cứ thu

Lãnh đạo Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu chia sẻ về thông tin khoản tiền phí giữ chỗ.
Lãnh đạo Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu chia sẻ về thông tin khoản tiền phí giữ chỗ.