Trường ngoài công lập ở TPHCM tuyển sinh lớp 10 như thế nào?

Các trường ngoài công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển hoặc kiểm tra trình độ dưới bất cứ hình thức nào. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường ngoài công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển hoặc kiểm tra trình độ dưới bất cứ hình thức nào. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường ngoài công lập thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển hoặc kiểm tra trình độ dưới bất cứ hình thức nào. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top