Trường Newton gửi thư ngỏ, phụ huynh vẫn chưa hài lòng

Nhiều phụ huynh Trường Newton cho biết họ không đồng tình với việc trường này thu thêm phụ phí của phụ huynh không được thì quay sang bảo giáo viên phải dạy không công.
Nhiều phụ huynh Trường Newton cho biết họ không đồng tình với việc trường này thu thêm phụ phí của phụ huynh không được thì quay sang bảo giáo viên phải dạy không công.
Nhiều phụ huynh Trường Newton cho biết họ không đồng tình với việc trường này thu thêm phụ phí của phụ huynh không được thì quay sang bảo giáo viên phải dạy không công.
Lên top