Trường Mầm non Hợp Tiến lạm thu nửa tỷ đồng, UBND huyện Mỹ Đức nói gì?

Trường Mầm non Hợp Tiến lạm thu nửa tỷ đồng, buộc phải trả lại cho phụ huynh học sinh.
Trường Mầm non Hợp Tiến lạm thu nửa tỷ đồng, buộc phải trả lại cho phụ huynh học sinh.