Trường mầm non đóng cửa, phụ huynh chung nỗi lo con chậm phát triển

Học sinh mầm non tham gia các hoạt động dạy học trên lớp. Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 ập đến. Ảnh: NVCC.
Học sinh mầm non tham gia các hoạt động dạy học trên lớp. Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 ập đến. Ảnh: NVCC.
Học sinh mầm non tham gia các hoạt động dạy học trên lớp. Ảnh chụp trước khi dịch COVID-19 ập đến. Ảnh: NVCC.
Lên top