Trường "ma” qua mặt cơ quan quản lý Việt Nam như thế nào?

Trên website của GWIS đăng bức ảnh trụ sở Trung tâm nghệ thuật California gắn logo của trường, nhưng thực tế đây là địa điểm của một công ty khác chứ không phải của GWIS.
Trên website của GWIS đăng bức ảnh trụ sở Trung tâm nghệ thuật California gắn logo của trường, nhưng thực tế đây là địa điểm của một công ty khác chứ không phải của GWIS.
Trên website của GWIS đăng bức ảnh trụ sở Trung tâm nghệ thuật California gắn logo của trường, nhưng thực tế đây là địa điểm của một công ty khác chứ không phải của GWIS.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top