Trường Lương Thế Vinh vội vàng, không tế nhị khi công khai tên học sinh có phụ huynh tố trường

Trường THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội).
Trường THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội).
Trường THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội).
Lên top