Trường Lương Thế Vinh nói gì sau khi bị phụ huynh “tố” quá hà khắc?

Bà Văn Thuỳ Dương thừa nhận đóng vai là người nghiêm khắc để rèn học sinh. Ảnh: HN
Bà Văn Thuỳ Dương thừa nhận đóng vai là người nghiêm khắc để rèn học sinh. Ảnh: HN
Bà Văn Thuỳ Dương thừa nhận đóng vai là người nghiêm khắc để rèn học sinh. Ảnh: HN
Lên top