Trường Lương Thế Vinh: Chưa trả tiền "giữ chỗ" vì... chờ họp hội đồng quản trị

Trường Lương Thế Vinh.
Trường Lương Thế Vinh.
Trường Lương Thế Vinh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM