Trường lớp quá đông: Trưởng phòng GDĐT quận Hoàng Mai đề xuất nâng tầng trường cũ

Trường phòng GDĐT quận Hoàng Mai mong muốn được nâng tầng trường cũ. Ảnh: Nguyễn Hà
Trường phòng GDĐT quận Hoàng Mai mong muốn được nâng tầng trường cũ. Ảnh: Nguyễn Hà
Trường phòng GDĐT quận Hoàng Mai mong muốn được nâng tầng trường cũ. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top