Trường không đủ giáo viên và phòng học vẫn bị ép tuyển thêm 150 học sinh

Trường không đủ giáo viên và phòng học vẫn bị ép tuyển thêm 150 học sinh. Ảnh: Đình Trọng
Trường không đủ giáo viên và phòng học vẫn bị ép tuyển thêm 150 học sinh. Ảnh: Đình Trọng
Trường không đủ giáo viên và phòng học vẫn bị ép tuyển thêm 150 học sinh. Ảnh: Đình Trọng
Lên top