Trường khối công an công bố điểm chuẩn 2017: Cao nhất 30,5 điểm

Ảnh: Website Học viện Chính trị CAND
Ảnh: Website Học viện Chính trị CAND
Ảnh: Website Học viện Chính trị CAND
Lên top