Trường "hot" ở TP.HCM xét tuyển vào lớp 10 thay vì tổ chức thi

TPHCM đã nhiều lần điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM đã nhiều lần điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Huyên Nguyễn
TPHCM đã nhiều lần điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top