Trường học "vùng xanh" mong học sinh được đến trường học tập

Nhiều ý kiến đề xuất cho phép học sinh ở vùng xanh được trở lại trường. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Nhiều ý kiến đề xuất cho phép học sinh ở vùng xanh được trở lại trường. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Nhiều ý kiến đề xuất cho phép học sinh ở vùng xanh được trở lại trường. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn
Lên top