Trường học vùng lũ nỗ lực khắc phục hậu quả, đảm bảo khai giảng đúng dịp 5.9

Nhiều địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo cho học sinh khai giảng đúng dịp 5.9.
Nhiều địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo cho học sinh khai giảng đúng dịp 5.9.
Nhiều địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo cho học sinh khai giảng đúng dịp 5.9.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM