Trường học trong “tâm bão” COVID-19: Có một mùa hè thật khác

Học sinh Trường THCS Tân Châu (Hưng Yên) duy trì việc học tập trong khu cách ly tập trung. Ảnh: NTCC
Học sinh Trường THCS Tân Châu (Hưng Yên) duy trì việc học tập trong khu cách ly tập trung. Ảnh: NTCC
Học sinh Trường THCS Tân Châu (Hưng Yên) duy trì việc học tập trong khu cách ly tập trung. Ảnh: NTCC
Lên top