Trường học tiền tỉ sụt lún bất thường

Trần nhà xuất hiện vết nứt to, dài... Ảnh Dân trí
Trần nhà xuất hiện vết nứt to, dài... Ảnh Dân trí
Trần nhà xuất hiện vết nứt to, dài... Ảnh Dân trí
Lên top