Trường học tiền tỉ để… phơi rơm, chứa củi!

Một dãy phòng học bị bỏ hoang ở ấp Vĩnh Phát (ảnh: P.V)
Một dãy phòng học bị bỏ hoang ở ấp Vĩnh Phát (ảnh: P.V)
Một dãy phòng học bị bỏ hoang ở ấp Vĩnh Phát (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top