Trường học thời dịch COVID-19: "Nóng" như bục giảng online

Học sinh Trường THCS Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên) học online trong khu cách ly tập trung.
Học sinh Trường THCS Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên) học online trong khu cách ly tập trung.
Học sinh Trường THCS Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên) học online trong khu cách ly tập trung.
Lên top